Nová éra v psychiatrii a psychologickej starostlivosti

thc hhc cbd kanabinoid

Nadobudnutie poznatkov o účinkoch kanabinoidov na mentálne poruchy je významným vývojom v oblasti psychiatrie a psychologickej starostlivosti. Kanabinoidy, zložky rastliny Cannabis sativa, ako je napríklad delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD) alebo Hexahydrocannabinol (HHC) preukázali schopnosť ovplyvniť rôzne aspekty mentálneho zdravia. Aj keď stále prebiehajú výskumy a je potrebné viac informácií, niektoré štúdie naznačujú ich potenciálny prínos pri rôznych mentálnych poruchách.

Užitočné vlastnosti

Jednou z najdôležitejších oblastí výskumu je účinok kanabinoidov na úzkosť. Mnoho štúdií preukázalo, že CBD má anxiolytické vlastnosti a môže pomôcť zmierniť symptómy úzkosti. Napríklad výskum z roku 2019 publikovaný v časopise The Permanente Journal zistil, že CBD môže pomôcť pacientom s úzkosťou zlepšiť kvalitu spánku a zmierniť úzkosť spojenú so stresom.

Kanabinoidy sa tiež skúmajú v súvislosti s depresiou. Štúdie naznačujú, že CBD môže mať antidepresívne účinky. V roku 2018 publikoval časopis Frontiers in Immunology prehľadový článok, kde sa uvádza, že CBD môže pomôcť regulovať hladinu serotoninu v mozgu, chemického prenášača spojeného s náladou. Tieto poznatky poskytujú základ pre ďalší výskum v oblasti využitia kanabinoidov pri liečbe depresie.

Liečba mentálnych porúch

Ďalším významným prínosom kanabinoidov je v oblasti posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP). PTSP je psychická porucha, ktorá môže byť sprevádzaná nočnými morami, zvýšenou úzkosťou a zhoršenou spánkovou kvalitou. Výskumy naznačujú, že kanabinoidy môžu mať potenciál zmierniť niektoré symptómy PTSP. Štúdia zverejnená v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine v roku 2019 uvádza, že CBD môže pomôcť pacientom s PTSP zmierniť intenzitu nočných mor a zlepšiť spánkovú kvalitu.

Okrem toho sa kanabinoidy skúmajú aj v súvislosti s inými mentálnymi poruchami, ako je napríklad schizofrénia a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Je dôležité si uvedomiť, že účinky kanabinoidov na mentálne poruchy sa môžu líšiť medzi jednotlivými ľuďmi a výskum v tejto oblasti stále pokračuje. Pred užívaním kanabinoidov na liečbu mentálnych porúch je dôležité konzultovať s lekárom a dbať na riadenie dávok a podávania.

V závere je potrebné zdôrazniť, že tento článok slúži iba na informačné účely a nie ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva. Osoby, ktoré trpia mentálnymi poruchami, by sa mali vždy poradiť so svojím lekárom, kvôli poskytnutiu správnych informácií a nastavenia následnej liečby.

Ďalšie články

Overenie veku

Máš viac ako 18 rokov?